Elaboració de plans estratègics de turisme per a municipis

Servei dirigit a institucions interessades a elaborar plans estratègics en turisme

L'augment del nombre de visitants a les Illes Balears ha fet que es consolidi com una de les principals destinacions turístiques. Això ha suposat la necessitat de construir una estratègia per al turisme que permeti donar resposta a la situació actual i a les perspectives de futur.

Un pla estratègic de turisme té com a objectiu establir tot un conjunt d'iniciatives i accions municipals que permetin gestionar l’activitat turística i els seus efectes sobre la ciutat, els seus residents i els visitants, així com la responsabilitat i sostenibilitat de la destinació.

La Universitat compta amb un equip de professionals experts en la redacció de plans estratègics.  

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats