Assessorament comptable en entitats de l’economia social

Servei d'assessorament i gestió comptable dirigit a entitats de l'economia social, especialment a cooperatives, entitats sense ànim de lucre i societats agràries de transformació (SAT).

Qualsevol empresa/entitat necessita informació economicofinancera útil per a la presa de decisions que són valuoses per a la seva estabilitat i continuïtat. En aquest sentit, la comptabilitat hi té un paper rellevant.

Cada subjecte econòmic té unes connotacions jurídiques diferents que donen lloc a uns fets comptables específics que, alhora, conduiran a una informació comptable que mostri aquestes diferències. Les cooperatives, les entitats sense ànim de lucre i les SAT tenen uns trets singulars i desenvolupen unes operacions econòmiques peculiars, principalment amb els seus socis i associats, i tot això afecta la seva comptabilitat.

La Universitat compta amb un grup de recerca especialista en la comptabilitat d'entitats de l'economia social, especialment a cooperatives, entitats sense ànim de lucre i societats agràries de transformació (SAT).

asesoramiento

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats