Anàlisi econòmica dels impactes generats pel turisme

Realització d'estudis encaminats a conèixer, des d'una perspectiva econòmica, els efectes que deriven de l’activitat turística

El turisme és un dels principals motors de l'economia de les Illes Balears. El seu ràpid i continuat creixement ha suposat que s'hagi convertit en un dels fenòmens econòmics més destacats del nostre temps. Això ha provocat tot un conjunt de transformacions en diversos àmbits (econòmic, ambiental, social, etc.).

A la Universitat hi ha un grup d’investigadors que estudia els impactes derivats de l’activitat turística en aquests àmbits, amb l’objectiu de poder-los identificar, valorar i internalitzar en els processos de presa de decisions.

Entre d’altres, aquest servei inclou la possibilitat de mesurar en termes econòmics el valor dels serveis proveïts pel medi ambient (espais naturals, paisatges, platges, qualitat de l’aigua, etc.), avaluar la rendibilitat social d’un projecte o activitat, i la modelització de la demanda recreativa/turística d’un espai natural o destinació turística.

La nostra experiència

Platja Mallorca

L'equip d'investigadors varen realitzar un estudi per a la gestió empresarial i el medi ambient per quantificar el valor monetari dels serveis de les platges de Mallorca.

Per això, varen examinar els nivells d’afluència a cada una de les 73 platges objecte de l’estudi i els atributs que les caracteritzen, i estimaren el valor d’ús recreatiu durant el mes d’agost. En resum, quantificaren monetàriament la satisfacció i el benestar que obtenen els turistes quan gaudeixen dels serveis recreatius que proporcionen les platges.

L’estudi ha permès identificar els atributs que influeixen positivament en el benestar del turistes, com que la platja estigui reconeguda amb el distintiu de bandera blava, que estigui ubicada en un entorn paisatgístic natural, forestal o agrícola o que tingui cobertura d’arbres i de vegetació.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats