Assessorament en Dret de la competència i en Dret de la propietat industrial i intel·lectual

Assessorament jurídic en matèria de competència de les empreses i en Dret de propietat industrial i intel·lectual.

El Dret de la competència regula el comerç mitjançant la prohibició de restriccions legals, o la fixació de preus o monopolis per promoure la competència entre les empreses i fomentar una estructura de mercat eficient. L'empresari té llibertat a l'hora de manifestar el seu exercici empresarial, d'accedir al mercat com a empresaris i competir en el mateix oferint béns i serveis en les condicions més convenients per als consumidors. Per aquest motiu, els poders públics adopten mesures perquè els empresaris no puguin limitar la competència en el seu propi benefici. Així, es prohibeix la competència deslleial i es protegeixen els signes distintius que els empresaris utilitzen per identificar-se al mercat.

El Dret de propietat industrial protegeix les creacions relacionades amb la indústria (patents, models d'utilitat, dissenys i signes distintius) i la propietat intel·lectual es reserva per a la protecció de creacions amb la personalitat de l'autor, no produïdes industrialment, sinó que són creacions úniques (obres literàries, artístiques, escultures, dissenys arquitectònics, regles per a jocs, programes d'ordinador…)

Un grup de recerca de la Universitat ofereix el seu assessorament en matèria de Dret de la competència, com per exemple, en qüestions relacionades amb la competència deslleial i defensa de la competència i amb el dret a la publicitat, entre altres. A més, en matèria de propietat industrial i intel·lectual, el grup ofereix assessorament i formació de les diferents maneres de protegir aquestes invencions (patents, models d'utilitat, disseny industrial, indicacions geogràfiques protegides, denominacions d'origen, etc.).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats