Assessorament en matèria de Dret de societats i Dret concursal

Assessorament jurídic i elaboració de dictàmens en matèria de Dret de societats i Dret concursal, com en constitució d'empreses i el preconcurs.

El Dret de societats és el conjunt de normes que regula la figura de l'empresari social, és a dir, a la societat com a subjecte de drets i obligacions en el tràfic empresarial, en lloc dels seus socis. Relacionat amb aquest concepte, tenim el Dret concursal, que s'encarrega d'evitar una situació d'insolvència d'un deutor respecte als creditors i provocar, així, el concurs de creditors. Els diferents tipus de solució a aquesta insolvència que poden evitar el concurs són: el conveni i la liquidació.

Un grup de recerca de l'àrea de Dret, ofereix assessorament sobre diferents matèries del Dret de societats, com, entre altres:

  • Creació de spin-off i start-up
  • Emprenedoria
  • Reestructuració empresarial i modificacions estatutàries
  • Fusió, adquisició i dissolució d'empreses

A més, també ofereix serveis en matèria de Dret concursal, donant assessorament sobre possibles situacions d'insolvència o concurs de l'empresa, preconcursos (tràmit de negociació entre el deutor i els seus creditors per aconseguir un acord de refinançament dels deutes i evitar, així, el concurs), mediació concursal, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats