Assessorament i elaboració de dictàmens sobre Dret mercantil

Servei dirigit a l'assessorament en matèria de contractació mercantil i resolució alternativa de disputes.

El Dret mercantil regula la pròpia figura i l'estatut de l'empresari, així com l'activitat que duu a terme a través de l'empresa. Existeixen molts tipus de contractació mercantil, entre altres:

  • Contractació bancària
  • Contracte de distribució nacional i internacional
  • Contracte de gestió d'empresa
  • Contractació electrònica
  • Contracte d'arrendament financer o lísing (leasing, en anglès)
  • Compravenda de l'empresa
  • Contractes publicitaris
  • Franquícies

Un grup de recerca de la Universitat de l'àrea de Dret ofereix el seu assessorament en qüestions derivades de la contractació mercantil inter-empresarials o en massa (condicions generals del contracte) i l'elaboració de dictàmens sobre les vies alternatives de resolució de conflictes: l'arbitratge, la mediació i la negociació.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats