Elaboració de plans turístics i planificació urbanística

Servei dirigit a institucions públiques consistent en l'elaboració d'estudis sobre l'impacte del turisme en el territori i assessorament en plans turístics i planificació urbanística.

Avió

Els plans turístics són un conjunt de mesures els objectius de les quals són impulsar la competitivitat de les empreses i la nostra destinació, renovar el lideratge mundial del país i contribuir a la generació de riquesa, ocupació i benestar dels ciutadans. Tenen un caràcter integral, per la qual cosa afecta a gairebé tots els àmbits (econòmic, cultural, polític, social, etc.). A Espanya, principal destinació elegida pels turistes, és molt important elaborar un correcte pla turístic, ja que les seves mesures poden modificar en gran part els plans en matèria d'urbanisme.

Un grup d'especialistes en Dret turístic de la Universitat ofereix el seu servei per elaborar informes i dictàmens sobre la incidència de l'organització del turisme en l'ordenació del territori, així com un assessorament en l'elaboració de plans turístics i planificació urbanística. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats