Assessorament jurídic en matèria de dret esportiu

Assessorament jurídic integral a l'àrea jurídic-esportiva, tant en aquells assumptes contractuals que deriven de la relació laboral de l'esportista amb la federació, així com altres qüestions específiques de la seva activitat professional.

Futbol2

El dret esportiu regeix la conducta humana sobre l'esport en relació a l'organització i pràctica de l'esport, així com els altres subjectes que es vinculen i l'abast i contingut de les relacions jurídic-esportives. El servei que ofereix la Universitat sobre aquesta matèria, consisteix a assessorar a l'esportista, tant en els aspectes contractuals derivats de la seva relació laboral amb la federació com a altres qüestions específiques derivades de la seva activitat professional.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats