Elaboració de plans socials i de viabilitat de l'empresa i assessorament en expatriació i immigració

Servei d'assessorament dirigit a empreses en aquells supòsits d'expatriació d'un treballador i en l'elaboració de plans socials i de viabilitat.

L'assessorament en els aspectes relacionats amb l'expatriació i immigració d'empleats i executius en empreses espanyoles abasta, des de l'assessorament a nivell social fins a l'assessorament a nivell administratiu.

D'altra banda, els plans socials són importants en els supòsits d'excedent de personal, entre uns altres, ja que tota empresa ha de disposar d'un pla d'actuacions que persegueixi aconseguir un elevat grau de seguretat jurídica, pau social i viabilitat en l'empresa.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats