Assessorament en matèria de dret laboral i seguretat social i emisió de resolucions jurídiques i solucions extrajudicials de conflictes laborals

La Universitat ofereix un servei d'assessorament en matèria laboral i de la seguretat social: temps de treball, règim salarial, extinció del contracte, entre d'altres. A més, es realitzen dictàmens de part i informes jurídics per a advocats en aquells assumptes que tinguin especial complexitat. 

trabajadores

Una bona redacció del contracte de treball pot solucionar l'aparició de conflictes en el futur entre l'empresari i el treballador. En aquest sentit, l'assessorament ofert consisteix en la millora d'aquesta redacció.

També s'ofereix assessorament en beneficis socials, pensions, recursos humans, etc.

Els procediments extrajudicials segueixen un procés específic que no sempre és conegut. Els avantatges d'aquest tipus de solucions són molt conegudes, encara que no tant la seva implementació. Per això, un grup de recerca de la Universitat, especialista en dret laboral, ofereix un assessorament en solucions extrajudicials i emissió de dictàmens de part en l'àmbit del dret laboral.

Algunes de les preguntes més freqüents sobre dret laboral estan resoltes en el següent blog.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats