Elaboració de propostes normatives d'interès per a les Administracions Públiques en temes nous de tecnologies emergents

Servei dirigit a la preparació d'esborranys de propostes normatives (propostes de decrets o propostes legislatives) que puguin intersar a les Administracions Públiques.

Un grup multidisciplinari de Dret de la Universitat ofereix els seus serveis en l'assessorament i elaboració de propostes normatives en temes jurídics innovadors plantejats per les tecnologies emergents, com en Big Data, Cloud Computing, turisme col·laboratiu, plataformes electròniques de comercialització turística, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats