Assessorament en assumptes relacionats amb el Dret del mar i el Dret internacional i europeu del medi ambient

Resolució de consultes, documentació i orientació d'interès per a l'activitat de les administracions públiques, l'Administració de Justícia, ONGs i el sector empresarial sobre matèries relacionades amb el Dret marítim i el Dret internacional i europeu del medi ambient.

El Dret del mar estudia els drets que té un Estat sobre l'espai marítim que correspon al seu territori. No cal confondre aquesta branca amb el Dret marítim, ja que aquella es refereix a normes jurídiques que relacionen a Estats; mentre que el Dret marítim es refereix a normes que regulen la relació entre particulars. El Dret del mar és, doncs, una branca del Dret internacional regulada, principalment, per la Convenció de les Nacions Unides per al Dret del Mar, que tracta aspectes com: drets de navegació, el sobrevolo, la pesca, recerques científiques marines, descobriments miners en fons marins, protecció del medi ambient marí, etc.

La Universitat, gràcies als seus amplis coneixements en aquesta matèria, ofereix un assessorament i consultes sobre aspectes jurídics relacionats amb el Dret del mar. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats