Assessorament sobre assumptes relacionats amb el Dret de la Unió Europea

La Universitat té un gran coneixement i experiència en Drets de la Unió Europea. Per això, ofereix un servei d'assessorament i elaboració d'informes sobre Dret de la Unió Europea, en particular, qüestions relatives a la seva aplicació administrativa o judicial, assessorament i elaboració d'informes sobre el règim internacional i europeu de la insularitat, etc. 

El Dret de la Unió Europea (o Dret comunitari) és aquell conjunt de normes jurídiques que integra el sistema jurídic dels diferents Estats membres de la UE, convertint-se en un dret d'integració.

Dins d'aquest servei, s'ofereixen resolucions de consultes, documentació i orientació d'interès per a l'activitat de les Administracions Públiques, Administració de Justícia, advocacia, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats