Organització d’activitats de Team Building per equips de treball

Planificació d'activitats específiques per millorar el rendiment i clima del personal de les empeses

El Team Building engloba tot un conjunt d'activitats participatives i estructurades realitzades per millorar el rendiment dels equips de treball de les organitzacions i la seva capacitat de treballar conjuntament de manera efectiva. Els seus beneficis van des d'augmentar la motivació, reforçar la confiança mútua entre els membres de l'equip, promoure la col·laboració i cooperació, millorar l'ambient o el clima de treball.

Aquest combina processos útils per a la identificació, l'aprenentatge i la pràctica de certes habilitats de lideratge i treball en equip.

La Universitat compta amb un grup de recerca especialista en la detecció i anàlisis de les necessitats de recursos humans. La seva tasca es centra a dissenyar plans d'activitats concrets per equips de treball i aplicar-los amb l'objectiu d'orientar als participants a analitzar i reflexionar sobre les situacions i resultats extrets de les activitats realitzades per poder aplicar-ho al seu entorn laboral.

aa

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats