Assessorament jurídic en dret medi ambiental com a branca del dret privat

Servei dirigit a l'assessorament jurídic relacionat amb el dret del medi ambient, connectant l'interès col·lectiu amb els drets individuals: ecogestió, dret i crèdit d'emissió, responsabilitat civil aplicada al medi ambient, etc. 

Encara que és cert que el Dret ambiental té present l'interès col·lectiu, també apareixen implicats els drets individuals de les persones. El Dret ambiental és una disciplina jurídica multidisciplinària dedicada a la regulació de les diferents relacions existents entre els béns naturals i l'activitat humana, orientada a la conducta i actituds humanes respecte a l'ús, explotació i aprofitament dels recursos naturals i protecció del medi ambient.

La Universitat, amb el seu ampli coneixement i experiència en el Dret ambiental, ofereix el seu servei d'assessorament relacionat amb aquesta branca del dret.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats