Assessorament i realització d'informes sobre matèries de dret administratiu

Servei dirigit a l'assessorament sobre matèria de dret administratiu, sobretot, en dret urbanístic, turístic i mediambiental. 

El Dret Administratiu abasta el conjunt de normes de dret privat i públic que s'apliquen a l'Administració en la seva gestió dels serveis públics i en la seva relació amb els particulars. La Universitat s'encarrega d'assessorar dins aquest àmbit i d'elaborar informes jurídics per a ajuntaments; informes de dret urbanístic; assessorament sobre contractació pública; matèria mediambiental; informes per a l'obtenció de llicències d'obres i llicències integrades, etc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats