Suport a empreses i entitats de qualsevol sector en gestió de projectes

Suport en la implantació de mètodes Lean i àgils per a la millora del rendiment de l'empresa, utilitzant bones pràctiques i eines que ajudin a organitzar el treball dins l'organització, tals com KANBAN o SCRUM.

Els mètodes Lean & Agile pretenen millorar l'organització i funcionament dins d'una empresa. Aquests mètodes es basen en descartar tot allò que no aporti un valor afegit i en adoptar mesures que facilitin la comunicació, coordinació i cohesió dels equips de treball.

Els mètodes Lean & Agile més utilitzats són, entre d'altres, KANBAN i SCRUM.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats