Formació en llenguatge de programació Python per a l'anàlisi de dades

Impartició de cursos de formació en el llenguatge de programació Python per a l'anàlisi de dades.

El llenguatge Python és un llenguatge de programació que permet als programadors utilitzar diversos estils, al contrari que altres, que forcen als programadors a utilitzar un estil particular. És un llenguatge molt utilitzat dins la comunitat científica, que ofereix funcionalitats molt apreciades per la seva senzillesa i potència en el camp de la investigació i en el món empresarial. 

La Universitat imparteix cursos de formació d'aquest tipus de llenguatge per l'anàlisi de dades. Aquests cursos van dirigits a persones que tenguin formació bàsica en programació.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats