Plans d'acció encaminats a la gestió eficaç del coneixement en organitzacions i empreses

Assessorament a empreses per a una bona gestió del coneixement dins de les organitzacions.

Assessorament a empreses i organitzacions per aconseguir un bon flux d'informació dins les entitats. A partir d'un diagnòstic de la problemàtica i la detecció de necessitat, es dissenyarà un pla d’acció per aconseguir un flux de comunicació  basat en les noves tecnologies, i aconseguir una bona dinàmica de grup i transferència del coneixement.

En moltes ocasions, el coneixement  o les bones pràctiques com rutines, normes, procediments, etc. no queden reflectides en documents o bases de dades. Per aquest motiu, ens trobem amb una problemàtica: el flux d’informació es romp entre les persones dins una mateixa organització, informació que pot arribar a ser molt valuosa. 

Gràcies a les noves tecnologies, podem donar solució a aquesta problemàtica amb l'objectiu d'afavorir el flux d'informació i comunicació entre els membres de l'organització, a més d'aconseguir una bona integració dels individus.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats