Suport a empreses de software per a la implantació i millora de processos

La Universitat ofereix el seu suport a les empreses de software per millorar els seus processos interns: desenvolupament de software; gestió de projectes; gestió de serveis de TI; seguretat de la informació, etc. tenint en compte els estàndards internacionals. 

El servei consisteix en donar suport a empreses de software per millorar els seus processos interns tals com:

  • Processos de desenvolupament de programari
  • Processos de gestió de projectes
  • Processos de gestió de serveis de Tecnologies de la Informació (TI)
  • Processos de gestió de seguretat de la informació

La millora d'aquests processos té en compte els estàndards internacionals ISO/IEC 15504 (SPICE), ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 i ISO 21500, la qual cosa facilita una posterior certificació en cadascuna d'aquestes normes per part de l'empresa.

El servei es dirigeix principalment a responsables de qualitat o a responsables de la Project Management Office (PMO).

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats