Assessorament tècnic en eficiència energètica d'edificis singulars

Assessorament i estudi personalitzat per a l'obtenció de certificat d'eficiència energètica d'edificis singulars.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El certificat d'eficiència energètica és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou la informació objectiva sobre les característiques energètiques d'un immoble. La seva obtenció és obligatòria per a aquelles persones que vulguin realitzar una compravenda o arrendament de l'immoble.

Un grup de recerca de l'Àrea d'Enginyeria Mecànica ofereix el seu assessorament tècnic personalitzat per proporcionar als interessats propostes de millora a l'hora de sol·licitar un certificat d'eficiència energètica d'edificacions singulars.

La nostra experiència

El grup de recerca ha col·laborat amb l'estudi de propostes de millora per una major eficiència energètica d'instal·lacions hoteleres i esportives de Balears, amb l'objectiu de reduir en més d'un 50% els costos d'energia.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats