Assessorament sobre construccions amb materials ecològics, sostenibles i eficients

Servei dirigit a l'assessorament tècnic sobre construccions utilitzant materials ecològics, sostenibles i eficients. 

La Universitat ofereix la seva experiència en construccions amb materials ecològics i sostenibles que doten a l'edificació d'una millor eficiència energètica. Els materials que s'utilitzen de manera més habitual són, entre uns altres: palla, BTC (Bloc de Terra Comprimida); fusta, tapial, paret verda, etc.

Les parets verdes permeten que en les façanes creixin plantes especials per a superfícies verticals i regades de forma constant amb aigua circulant. La construcció de palla és una tècnica constructiva en la qual s'utilitza la palla com a bloc fonamental en substitució del material clàssic com el formigó, el maó, la pedra, etc.

Amb la utilització d'aquests materials ecològics i sostenibles en la construcció, podem obtenir beneficis com l'estalvi d'energia, pensar en fonts d'energia renovables, estalvi d'aigua, construir edificis de major qualitat, evitar riscos per a la salut, utilitzar materials obtinguts de matèries primeres generades localment o l'ús de materials reciclables, entre uns altres.

La nostra experiència

Col·laboració en el projecte Life Reusing Posidonia, amb l'objectiu de construir i monitorar 14 habitatges de protecció pública a Sant Ferran, Formentera. Constitueix un prototip per reduir la vulnerabilitat dels entorns humans al canvi climàtic, ja que estableix mesures per reduir la producció de CO2 en un 50%. Aquests edificis suposaran els primers edificis plurifamiliars amb Qualificació Energètica A en les Illes Balears gràcies a la utilització de materials sostenibles: la posidònia, per exemple, serveix com a aïllament tèrmic i acústic; utilització d'aïllament de cotó reciclat a l'interior dels envans, etc.


Entre els objectius del projecte, destaquen els següents:

  • Reduir el 50% de consum d'energia en la seva fabricació
  • Reduir el 75% de consum d'energia en la seva vida útil
  • Reduir el 60% de consum d'aigua
  • Reduir el 50% de producció de residus. Per exemple, es contempla la utilització d'àrid reciclat que pot utilitzar-se en farciments i com a acabat de cobertes planes i procedeixen de les pròpies obres.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats