Auditoria de projectes d'edificació i obra pública

Revisió de projectes per assegurar que no existeixen problemes ni errors i recomanacions de canvis que millorin el desenvolupament del mateix. 

Avaluació de l'impacte que poden tenir les edificacions derivats de riscos naturals com a tsunamis, terratrèmols, ciclons, etc. El servei que ofereix la Universitat consisteix en revisar els projectes per assegurar que no existeixen problemes i recomanar aquells canvis que millorin el seu desenvolupament. Es fa un assessorament i estudi de la viabilitat dels projectes, definint una estratègia mitjançant grups interdisciplinaris.

Aquest servei és interessant per a inversions hoteleres en el estranger.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats