Estudi de patologies estructurals a edificacions i obres públiques

Servei de la Universitat dirigit a l'estudi de les patologies estructurals, així com propostes de reparació per a l'increment de la vida útil de les edificacions. 

Els edificis singulars són aquells edificis públics que comporten una major dificultat en la construcció, sigui per les seves dimensions o per la tipologia estructural (aparcaments, ponts, túnels, edificis de patrimoni, edificis especialment protegits, etc.). Quant als edificis de patrimoni o històrics, comporten actuacions de rehabilitació més delicades, ja que influeixen factors transversals. 

La Universitat ofereix la seva àmplia experiència en estudi de patologies estructurals com el deteriorament o canvis d'ús d'edificis singulars. L'estudi patològic es desenvolupa en tres fases: diagnòstic (anàlisi del procés patològic obtenint la lesió: manifestació visible d'un procés patològic), causa (factor que provoca la patologia) i topologia de la lesió (quin tipus de patologia és i quines conseqüències té). Les patologies més comunes a edificacions són les humitats, esquerdes, despreniments, oxidació, etc.

També es realitzen informes de segona opinió. 

La nostra experiència

VIA CINTURA
Façana

La Universitat ha col·laborat en l'estudi de patologies i elaboració de proposta de reparació del pont de la Via Cintura de Palma de Mallorca.

La Universitat ha col·laborat en l'anàlisi i càlcul per a la millora estructural de l'edifici "Sa Fàbrica" d'Esporles, l'antiga fàbrica tèxtil de Can Fortuny que, des de l'any 2010, és un Centre Social i Cultural.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats