2016 Nou mètode de reforç estructural basat en materials intel·ligents per controlar els danys estructurals d'edificacions

Desenvolupament d'un nou mètode de reforç estructural per minimitzar l'efecte i reparar els danys estructurals que apareixen per l'acció de forces externes, com les esquerdes en bigues, columnes, etc.

Descripció

Actualment, existeixen dos tipus de reforços estructurals: els reforços passius, la finalitat dels quals és augmentar la seguretat estructural davant forces que encara no han ocorregut; i els reforços actius, que tracten de recuperar i augmentar la resistència estructural quan els danys ja s'han produït en l'estructura. Aquest mètode innovador utilitza un material amb memòria de forma que s'instal·la al voltant de l'estructura a reforçar i s'activa mitjançant la calor, mantenint les seves propietats quan el material s'ha refredat.

Aquesta invenció pot ser útil en els casos en què l'estructura pot estar exposada a esdeveniments accidentals, tals com a terratrèmols, explosions, incendis, etc. i és aplicable tant a elements estructurals amb forces tallants com a forces de punxonament.

Principals avantatges

  • No requereix un procés de tibat mecànic, com els reforços passius convencionals
  • Si el material que s'utilitza al voltant dels elements estructurals a reforçar no és massa dúctil, pot arrodonir-se les vores prèviament per evitar els vèrtexs de 90º

Aspectes innovadors

  • No requereix l'acumulació de danys estructurals inicials a causa que el reforç no es basa en la dilatància de l'estructura
  • Es pot aplicar a diferents elements estructurals. bigues, lloses, columnes, etc. utilitzant el mateix procediment

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats