Serveis de consultoria per a la presa de decisions amb fonaments científics

Es fa servir el coneixement de la psicologia i l'economia del comportament per estudiar les condicions necessàries que permetin prendre bones decisions per afavorir l'èxit de les organitzacions

La presa de decisions és l'essència dels negocis. Un error de decisió en el llançament d'un producte o servei, en la contractació d’un treballador, en la selecció d’un proveïdor o en l’avaluació de diferents opcions estratègiques pot resultar perjudicial per a les empreses. Així doncs, la qualitat de les decisions pot determinar el futur de les organitzacions. Ajudar les persones a prendre bones decisions només és possible si entenem com decideixen.

Per això, la Universitat compta amb un grup de recerca expert en la psicologia i l’economia del comportament que centra la seva tasca a estudiar les condicions necessàries que permeten prendre bones decisions. Això pot emprar-se en diferents àmbits d’intervenció:

  • Recursos humans. Entendre les motivacions del personal és vital per al bon funcionament de les organitzacions. En aquest sentit, el grup assessora el departament de recursos humans de les empreses per dissenyar esquemes d'incentius que van més enllà de la retribució econòmica, tenint en compte les particularitats de la mateixa organització, amb l'objectiu de maximitzar el rendiment del personal treballador. 
  • Gestió i comunicació de riscs. Una correcta comprensió de l'estadística i el risc és una competència importantíssima en el món actual, per no estar subjectes a la manipulació i la sobreexposició al risc. El grup de recerca ofereix assessorament a qualsevol professional (personal mèdic, personal directiu, advocats, etc.) que tracta amb informació probabilística i estadística en el dia a dia, per ajudar-los a gestionar problemes complexos amb regles senzilles i a comunicar informació probabilística de forma clara i transparent.
  • Disseny de polítiques públiques. Els usos pràctics de l'economia del comportament i les disciplines relacionades són cada vegada més evidents en les polítiques públiques. El grup ofereix assessorament a les administracions públiques per dissenyar intervencions per millorar aspectes de la vida pública com la realització d'activitat física i dieta, el consum sostenible d’energia i recursos naturals, o promoure l’estalvi i endeutament responsable.
  • Màrqueting. La psicologia del consumidor és complexa. Entendre quins elements afecten la seva presa de decisions i com ho fa pot aportar grans avantatges a l'hora de fixar estratègies de preu i decidir el posicionament del producte en el mercat. L'economia del comportament permet predir la reacció dels consumidors a diferents atributs que afecten la percepció del producte per part del client. El grup de recerca ofereix assessorament a empreses interessades a fixar plans estratègics per augmentar les vendes.
  • Disseny de serveis en empreses turístiques. Diversos estudis confirmen que hi ha patrons sistemàtics en els quals les decisions de compra dels consumidors es veuen afectades per la forma en què processen informació sobre la presentació d'un servei. Per exemple, alguns estudis han revelat que els clients d'un restaurant poden consumir més certs serveis en funció de la manera com el client ha percebut la informació sobre aquest servei. El grup de recerca ofereix la seva experiència per dissenyar els serveis que ofereixen les empreses.
Estadística

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats