Anàlisi especialitzada en productes audiovisuals

Estudi de les tendències de la ficció televisiva i els videojocs

La revolució de les noves tecnologies ha tingut un impacte sobre la societat i l'economia i ha generat nous models de negoci i indústries. Els entreteniments audiovisuals com les sèries de televisió o els videojocs cada vegada tenen una major transcendència per al creixement econòmic.

Des de la Universitat, comptam amb un equip expert en productes audiovisuals que centren la seva activitat a estudiar quines seran les tendències d'entreteniment audiovisual del futur, l’evolució d’una indústria determinada o el comportament, consum i hàbits dels usuaris. En definitiva, a partir de la recopilació de dades i informació identifiquen quins són els nous models de consum i com ens influencien.

Això permet que empreses de videojocs, productores o altres entitats puguin determinar per què es consumeixen els seus productes, per què han tingut o no èxit o quins són els seus potencials clients. D’aquesta manera, poden obtenir un estudi complet de la seva indústria i dur a terme actuacions de millora per als seus productes i augmentar les vendes.

La nostra experiència

Un grup d'investigadors de la UIB ha desenvolupat el projecte «El paper de la ficció televisiva en el processos de construcció identitària del segle XXI», que ha tingut com a objecte d'estudi sèries destacades de la ficció televisiva nord-americana de l'era post-11S com Orange is the New Black (2013), House of Cards (2013), Person of Interest (2011-2016) o Girls (2012).

El projecte s'ha centrat a estudiar les relacions entre les produccions televisives nord-americanes de l’era post-11S i els canvis socials de la darrera dècada.

Fruit d’aquest estudi, s’han publicat sis llibres conjunts, dotze articles en revistes d’impacte, quatre capítol de llibre en editorials indexades a l’Scholarly Publishers Indicators (SPI) i s’han presentat setze comunicacions en reunions científiques de caràcter internacional.   

A més, el Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació es va encarregar a través de l'Oficina de l'Alt Comissionat per la Marca Espanya un estat de la qüestió dels productes audiovisuals (cinema i Televisió) per a esser incorporat a les publicacions que estan realitzant. L'aportació del grup s'inclou dins el tema de Diplomacia Cultural com Marca Espanya.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats