Assessorament en l'optimització de l'ús de recursos informàtics

Consultoria personalitzada per obtenir el màxim rendiment dels recursos informàtics.

Computador

Un grup de recerca del Departament de Física ofereix un servei d'assessorament personalitzat dirigit a treure el màxim partit als recursos dels quals disposa l'empresa: aspectes relacionats amb la millora de la memòria, reducció del temps de càlcul, etc. Per a això, s'analitza el sistema informàtic amb la finalitat de detectar aquelles anomalies que provoquen la mala optimització i escalabilitat i es proposen mesures de millora.

L'optimització, en la informàtica, s'entén com un procés a través del qual es millora l'eficiència i rapidesa d'un sistema informàtic. Un sistema no optimitzat suposa, doncs, una pèrdua de temps primordial per a l'activitat professional. Gràcies a l'optimització i l'escalabilitat, els recursos informàtics poden adaptar-se i reaccionar davant els canvis als quals es sotmet l'empresa sense necessitat de perdre la qualitat dels serveis que ofereix.

Els avantatges que poden obtenir-se de l'optimització dels recursos i l'escalabilitat del sistema informàtic són vàries: reducció de costos, augment de la productivitat com a resultat de reduir els temps d'avaries informàtiques, millorar el servei al client, etc.

La nostra experiència

Simflowny

El grup disposa d'un servei de modelització i simulació numèrica amb múltiples camps d'aplicació: modelització de sistemes biològics, de sistemes físics i d'enginyeria, modelització de relacions dinàmiques entre agents (econòmics, turístics, dels ecosistemes, etc.) i d'altres. Poden oferir un servei complet que va des del disseny de models a mida, a la generació de codis numèrics que poden executar-se en qualsevol infraestructura (des de PCs d'escriptori a grans supercomputadors), i també es poden encarregar de fer les simulacions i analitzar els resultats. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats