Elaboració d'estudis sobre infraestructures de comunicació i sensorització per al turisme digital

Assessorament sobre els requeriments necessaris per aconseguir una destinació turística intel·ligent.

SmartDestination

Una destinació turística intel·ligent pot definir-se com aquella que garanteix el desenvolupament sostenible del territori turístic, de manera que sigui accessible per tots i que facilita la interacció del visitant o turista amb l'entorn incrementant, així, la seva experiència en la destinació. 

Espanya és una de les principals destinacions turístiques, per la qual cosa és necessari crear serveis diferencials i competitius. Cal destacar que el concepte de destinació turística intel·ligent es troba estretament relacionat amb l'objectiu de complir amb el compromís dels factors mediambientals, culturals i socioeconòmics

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) tenen una gran importància en aquest sector, ja que son capaces de processar grans volums de dades i fer un tractament d'aquestes, de manera que puguem obtenir informació útil sobre l'impacte del turisme al nostre territori. Un grup de recerca de l'àrea de la tecnologia electrònica i de les comunicacions ofereix un assessorament i elaboració d'estudis i informes sobre les exigències mínimes que han de tenir les infraestructures de comunicació per poder passar d'una destinació turística a una destinació turística intel·ligent (o Smart Destination).

La nostra experiència

Cala Millor

El grup de recerca de la Universitat està treballant en el projecte SmartAdaptat, un projecte que pretén aprofundir en el coneixement del sector turístic i l'ús que es fa de la tecnologia digital en el destí, establint una nova metodologia per mesurar el nivell d'immersió digital d'un territori turístic. La mesura d'aquest nivell permetrà aproximar la repercussió i viabilitat que poden tenir projectes digitals utilitzant dispositius intel·ligents en un destí turístic. Actualment, ja s'ha posat en marxa aquesta activitat a la Badia de Cala Millor.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats