Realització d'assajos i estudis sobre l'anàlisi tèrmic de materials metàl·lics amb memòria de forma

Elaboració d'estudis a partir dels assajos tèrmics realitzats en materials metàl·lics amb memòria de forma (o Shape Memory Alloys-SMA).

La calorimetria significa "mesurament de calor". La calor intervé dins els canvis de fase (fusió del gel, ebullició de l'aigua, etc.). Quan un material està sotmès a calor, les seves propietats i microestructures canvien.

Un grup de recerca de l'àrea de la tecnologia de materials de la Universitat ofereix assajos i estudis sobre l'anàlisi tèrmic i transformacions de fase dels materials metàl·lics amb memòria de forma. Els materials amb memòria de forma (o Shape Memory Alloys-SMA- en anglès) són materials intel·ligents que reaccionen sota canvis físics o químics, variacions de camps magnètics o elèctrics, i que al tornar a les seves condicions inicials, recuperen la seva forma original, capaços de repetir aquest procés en nombroses ocasions sense deteriorar-se. Gràcies al tractament tèrmic, es pretén saber quina quantitat de calor és necessari aplicar sobre el material perquè tingui les propietats desitjades.

Aquest servei pot oferir-se per peces industrials fetes amb aquest tipus de material tot i que, principalment, pot ser interessant a l'àrea de la biomedicina:

  • Fils odontològics
  • Material quirúrgic
  • STENS: dispositiu en forma de moll que ajuda a corregir l'estrenyiment de les artèries coronàries del cor i les artèries i venes d'altres regions del cos

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats