Determinació i estudi sobre la microestructura de materials

Servei dirigit a la determinació de la microestructura de materials, principalment metàl·lics.

La microscòpia òptica es refereix a l'ús de microscopis que utilitzen llum visible amb la finalitat de visualitzar o observar mostres. La microscòpia electrònica és capaç d'estudiar de forma detallada estructures molt petites, virus o, fins i tot, molècules que serien impossible veure amb microscòpia òptica. La diferència és que aquesta no utilitza llum o fotons, sinó una faç d'electrons que viatgen de forma ondulatòria en longituds d'ona molt menors que la llum blanca (el que suposa una millor resolució d'imatge).

microscopi

Un grup de recerca de l'àrea de tecnologia de materials de la Universitat ofereix un servei consistent en l'estudi i assajos que determinen les microestructures de diferents materials, principalment metàl·lics, mitjançant la microscòpia òptica i electrònica. Amb aquesta determinació, es pot saber la composició química de la mateixa i, conseqüentment, les seves propietats.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats