Assessorament sobre protocols de seguretat i elaboració de dictàmens sobre el comerç electrònic

La Universitat, gràcies al seu ampli coneixement en seguretat en el comerç electrònic, ofereix un servei d'assessorament dirigit a totes aquelles empreses amb servei de venda online.

Es realitzen dictàmens i informes sobre qüestions jurídiques en matèria de comerç electrònic per assumptes litigiosos, tant dins l'àmbit judicial com extrajudicial. La finalitat és disposar de l'opinió d'experts sobre el grau de compliment de les empreses en matèria de normatives per evitar, preventivament, els possibles incompliments il·legals. Aquest servei pot versar sobre diferents temàtiques, com per exemple: signatures i certificats electrònics, prestadors de serveis de certificacions, contractació electrònica, protecció dels drets del consumidor, mitjans de pagaments electrònics, aplicació de les noves tecnologies al funcionament de societats mercantils, protecció de dades, reputació on-line d'hotelers (TripAdvisor), etc. 

Comerç electrònic

A més, aquet servei permet analitzar el nivell de seguretat en les diverses operacions que conformen el comerç electrònic com, per exemple, l'etapa de la contractació, el pagament, l'enviament d'informació, etc. I, especialment, l'aplicabilitat de les mesures de seguretat a entorns com les plataformes mòbils (ex.: evitar captura de dades, suplantació d'identitats, etc.). Estarien dirigides a empreses de qualsevol sector amb venda online.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats