Anàlisi i síntesi del moviment humà per ordinador. Modelització d’expressions i emocions

Creació de personatges amb emoció basats en la realitat mitjançant la modelització d'expressions i emocions. 

La Universitat té una àmplia experiència en la generació de personatges amb emoció basats en la realitat i animació facial de personatges sintètics en 3D. Aquesta modelització s'aconsegueix mitjançant la metodologia "Markerless Motion Capture". Aquesta metodologia consisteix en una tècnica d'enregistrament de moviments, que queda registrat en la base de dades, que descriu les coordenades dels punts de referència i els trasllada al personatge o model digital, simulant el moviment humà.

Un grup d'investigadors de la UIB desenvolupen un model computacional per generar expressions facials de manera que un mateix espai tridimensional pot integrar els trets de personalitat, les emocions i els estats d'ànim, que eren tractats separadament als models fins ara existents.  

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats