Consultoria i assessorament per a l'anàlisi de dades

Assessorament sobre el procés, tipus de dades a recollir i com representar-les per obtenir informació en forma de perfils dels clients. 

Cada vegada amb més assiduïtat, les empreses obtenen un major volum de dades dels seus clients. La recollida i emmagatzematge d'aquestes dades només és la primera fase d'un camí complex que acaba amb l'obtenció de la informació en forma de perfils dels clients i categorització d'aquests. Els resultats d'aquesta darrera fase del procés és el realment important per a les empreses. L'assessorament sobre tot el procés, el tipus de dades a recollir, la informació que hem obtingut i com representar-la és el servei que les empreses més demanden.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats