Realització d'estudis de consum energètic i rendiment dels sistemes d'informació

Servei dirigit a l'estudi del consum energètic i el rendiment dels sistemes d'informació per cercar estratègies que redueixin aquest consum i, conseqüentment, augmenti l'eficiència energètica. 

Ordenador

Les prestacions i potència que requereixen els sistemes informàtics creixen de forma ràpida alhora que la seva petjada ecològica i, conseqüentment, l'elevat consum elèctric que requereixen aquests equips. Per tot això, neix la necessitat de controlar el consum energètic en aquest sector i implementar solucions que atenuïn els efectes nocius. D'altra banda, les proves de rendiment són proves que es realitzen per determinar la rapidesa amb la qual el sistema realitza una tasca en condicions particulars de treball, així com per verificar altres qualitats del sistema com l'escalabilitat, fiabilitat i ús dels recursos. 

Un grup de recerca del Departament d'Informàtica de la Universitat ofereix el seu servei d'estudi i assessorament per detectar millores en el sistema, no solament associades al hardware, sinó també a l'arquitectura i tecnologies utilizades en el sistema. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats