Sistema de computació basat en clústers per fer càlculs dins qualsevol àmbit

Servei que ofereix un sistema de computació de xarxes per realitzar càlculs dins qualsevol àmbit d'aplicació. 

Un clúster és un conjunt d'ordinadors units entre si per una xarxa d'alta velocitat que es comporta com si fos un únic ordinador, més potent que els ordinadors comuns. Són utilitzats, sobretot, per millorar el rendiment i/o la disponibilitat per sobre del que és proveïda per un únic ordinador sent més econòmic que un ordinador individual de similars característiques. Els avantatges són, doncs, un alt rendiment, alta disponibilitat, alta eficiència i escalabilitat.

Un grup de l'àrea de física de la Universitat ofereix la seva xarxa de workstation (o estació de treball) per realitzar càlculs de dades massives emmagatzemades dins de qualsevol àmbit d'aplicació.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats