2012 Mètode per pronosticar la congestió aeroportuària en una xarxa de tràfic aeri

Model dirigit a pronosticar la congestió dels aeroports en una xarxa de tràfic aeri. 

aereo

Metodologia i conjunt de procediments que permeten caracteritzar i pronosticar la congestió aeroportuària en una xarxa de tràfic aeri.

És capaç de predir, sense necessitat d'una aportació de dades en temps real, el retard generat en els vols i la seva repercussió en el rendiment dels aeroports que componen la seva xarxa.

Descripció

Els retards en els vols deterioren la imatge de la companyia envers els seus clients, a més de danyar els balanços de les companyies per l'increment dels costos operatius. Des del punt de vista del passatger, els retards poden ocasionar una pèrdua d'oportunitats de treball, de temps d'oci o d'activitats econòmiques, entre unes altres. Tot això mostra la necessitat d'una eina que sigui capaç d'avaluar a priori l'eficiència i robustesa d'una programació de vols i/o pronosticar per a un dia en particular l'impacte dels retards en una xarxa de tràfic aeri.

La metodologia desenvolupada per investigadors del IFISC (CSIC-UIB) permet caracteritzar i pronosticar aquest impacte, així com la seva repercussió en el rendiment dels aeroports que formen aquesta xarxa i fins i tot detectar els dies en els quals la congestió pot afectar a una part significativa de la xarxa. L'objectiu d'aquest mètode és l'avaluació dels programes de les companyies aèries, trobar les seves debilitats i proposar alternatives més resistents a pertorbacions tals com un increment en el tràfic, mal temps, problemes laborals, etc. Aquest mètode permet també que els gestors de la xarxa d'aeroports provin diferents protocols de priorització de vols o resposta a esdeveniments inesperats abans d'implementar-los.

Principals avantatges

  • Disposant de la programació diària de totes les aerolínies comercials en un determinat espai aeri, és possible identificar aquells vols i/o aeroports que potencialment generaran una distorsió en forma de retards, amb efectes en tota la xarxa.
  • Per a una aerolínia en particular o una aliança d'aquestes, el sistema els permetria avaluar la seva programació diària de vols i estimar a priori on es podrien generar els principals problemes, a més de poder relocalitzar esforços o reprogramar vols susceptibles de ser retardats, tractant així de minimitzar l'impacte d'aquests retards.

Aspectes innovadors

  • Utilitza la xarxa real de N aeroports comercials, distingint a més entre aeroports principals i secundaris, de tal forma que es tenen en compte totes les peculiaritats que influeixen en la dinàmica de la xarxa.
  • És possible simular diferents escenaris fins i tot enfront de pertorbacions externes imprevistes com a condicions climàtiques adverses, conflictes laborals, avaries, etc.
  • Té en compte les connexions entre els diferents vols.
  • No necessita una entrada constant de dades en temps real.

Predicció contrastada

El model es troba desenvolupat i els seus resultats han estat contrastats amb episodis reals utilitzant dades del tràfic aeri dels Estats Units i d'Europa. Es cerca la col·laboració d'una empresa dedicada al desenvolupament de solucions per a la gestió del tràfic aeri, que vulgui desenvolupar el producte i comercialitzar-ho a nivell internacional. L'eina desenvolupada podria ser d'interès tant per a aerolínies comercials que vulguin avaluar la robustesa de la programació diària de la seva flota enfront de retards a la xarxa, com per a entitats públiques o privades encarregades de la gestió de determinat espai aeri.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats