2013 Interruptor amb resistència modificable

Nova tecnologia desenvolupada per investigadors de la Universitat, amb la qual és possible realitzar el calibratge de l'amplada de banda dels interruptors de mostreig mitjançant un innovador sistema de calibratge mixt: detecció digital i correcció analògica.

sistema_de_ajustes_del_an___ores_analogicos_digitales.jpg

Les variacions de les característiques dels circuits integrats durant el seu procés de fabricació fan imprescindible comptar amb tècniques per garantir la seva fiabilitat. Específicament en la implementació pràctica de convertidors analògic-digitals basats en entrellaçament temporal (TI ADCs), la disparitat en l'amplada de banda dels interruptors de mostreig limiten la linealitat amb la qual un TI ADC és capaç de digitalitzar senyals.

Descripció

La tècnica de correcció analògica que es presenta permet resoldre aquest problema igualant els amplades de banda d'aquests interruptors a través de la modificació individual de la seva resistència mitjançant senyals de calibratge, evitant fins i tot que les pèrdues de linealitat arribin a produir-se.

Principals avantatges

  • Sistema de calibratge mixt: detecció digital i correcció analògica
  • Manteniment dels avantatges de la robustesa dels sistemes de detecció digital existents
  • Simplicitat de la correcció analògica proposada
  • Implementació més senzilla, amb menors requeriments de consum i superfície, que es tradueix en baix consum elèctric i baix cost de fabricació 

Cooperació desitjada

El sistema de calibratge de TI ADCs proposat podria resultar d'interès per a empreses del sector de l'electrònica i, en concret, per a aquelles dedicades al disseny i desenvolupament de circuits integrats analògics i mixts que vulguin desenvolupar comercialment aquesta tecnologia a canvi d'acords de cooperació tècnica i llicència de patent.

Estat actual

La tècnica de correcció ha estat validada mitjançant simulacions a nivell transistor en tecnologies CMOS estàndard avançades. Els desenvolupaments pendents es centren en la construcció d'un demostrador real que corrobori el resultat d'aquestes simulacions.

La tècnica es troba protegida mitjançant sol·licitud de patent nacional i disponible per a llicència.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats