Elaboració d'estudis per a la gestió òptima dels recursos hídrics i reutilització d'aigües

Assessorament en el disseny de plans hidrològics que permetin una bona gestió dels recursos hídrics.

L'aigua és un bé escàs, és per aquest motiu que s'han cercat sistemes per potenciar l’estalvi i aprofitament de l’aigua maximitzant el benestar social i econòmic, sense repercutir a la sostenibilitat dels ecosistemes.

Mitjançant l'ús de mapes geològics i geomorfològics la UIB dóna suport a entitats que vulguin aplicar procediments de gestió de recursos hídrics com, per exemple, gestionar i explotar adequadament els aqüífers, alhora que fomentar la seva preservació o gestionar infraestructures relacionades amb el consum i l'estalvi d'aigua com dessaladores o depuradores.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats