Estudis d'impacte ambiental

Realització d'estudis d'impacte ambiental de projectes o estudis ambientals estratègics (plans i programes que desenvolupen les administracions públiques)

El grup de recerca realitza aquests estudis des de la imparcialitat i la visió acadèmica que la UIB pot oferir en cas de conflictes o litigis relacionats amb la legislació d'avaluació d'impacte ambiental vigent.

Aquests estudis d'impacte ambiental poden interessar tant a les administracions públiques com els particulars que hagin de sotmetre plans, programes i projectes a la legislació d'avaluació d'impacte ambiental vigent.

El grup de recerca té experiència en la realització d'informes de sostenibilitat ambiental i avaluació i control ambiental.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats