Riscs d'erosió i la seva modelització

Anàlisi detallada d'una zona determinada que permet l'estimació de l’erosió a la zona i establir-ne estats erosius

Reconeixement de problemes d'erosió mitjançant l'aplicació de models paramètrics que permeten oferir una informació quantitativa i cartogràfica detallada de les taxes d'erosió en conques de drenatge fins a parcel·les agrícoles. El grup de recerca conté una base de dades d'experimentació en camp de processos d'erosió que permet calibrar els models d'erosió que s'apliquin.

Els estudis poden ser de gran utilitat per a administracions públiques, gestors de riscs naturals i/o particulars que puguin patir o hagin patit problemes ambientals derivats del risc d'erosió: agricultors o propietaris d'edificis en zones de risc.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

El grup ha col·laborat amb el Consell de Mallorca fent un estudi per a la revisió del mapa de les àrees de prevenció de risc d'erosió del Pla territorial insular de Mallorca. També ha col·laborat amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears per fer estudis de sòls i quantificació de l'erosió d’una conca afectada per un incendi forestal.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats