Estudis d'inundabilitat i modelització hidrològica

Anàlisi detallada del risc d'inundació fluvial des d'escala conca fins a escala parcel·la urbana

Aquests estudis permeten reconèixer el risc d'inundació en parcel·les urbanes i infraestructures. La sèrie de dades hidromètriques que el grup de recerca ha recopilat de la xarxa d'estacions d'aforament pròpies, així com de l'ús de tecnologies de la informació geogràfica, confereix una alta fiabilitat per dur a terme estudis hidrològics i geomorfològics rigorosos.

Els estudis poden ser de gran utilitat per a administracions públiques, gestors de riscs naturals i/o particulars que puguin patir o hagin patit inundacions fluvials.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

El grup de recerca ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ferreries per tal de realitzar un estudi hidrològic i hidràulic per a nous sectors urbanitzables del terme municipal de Ferreries. També ha realitzat informes tècnics de calibratge de la corba d'aforaments i anàlisi de resultats en estacions d’aforament experimentals per a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i, entre d’altres, estudis d’inundabilitat de parcel·les per a particulars.

El grup forma part del projecte europeu TRIBUTE - TRIgger Buffers zones for inundaTion Events, que té com a objectiu ajudar les autoritats, en cas d'inundacions, a conèixer en quin moment s'ha de començar una evacuació de la zona i de quant de temps disposen per fer-la. L'eina TRIBUTE es lliurarà com a servei web i com a aplicació mòbil, contindrà les estimacions actuals dels riscs amb dades provinents de satèl·lits i la informació sobre la vulnerabilitat i la capacitat d'afrontament del lloc tractat.

inundació

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats