Assessorament sobre la predicció i els impactes de les rissagues a Ciutadella i altres ports de les illes Balears

Les rissagues són oscil·lacions del nivell de la mar en ports, cales o badies provocades per causes meteorològiques, les quals ha estudiat un grup de recerca de la UIB.

Els episodis de variacions sobtades del nivell de la mar a Ciutadella i altres ports de les illes Balears, coneguts com a rissagues, han provocat històricament danys importants a les infraestructures portuàries i a les embarcacions amarrades dins el port. Se'n registren episodis singulars, amb quantiosos danys materials, cada 5-10 anys.

La UIB disposa de l'equip que ha esbrinat els processos físics que provoquen les rissagues, des de la caracterització de les situacions atmosfèriques que les provoquen fins a la influència de la ubicació i geometria de la cala o el port sobre la intensitat del fenomen. Així mateix l’equip disposa de dades d’alta resolució temporal sobre el fenomen (tant atmosfèriques com marines) recollides durant els darrers 35 anys. Per tant, té la capacitat de subministrar:

  • Assessorament sobre la predicció de les rissagues.
  • Assessorament sobre l’impacte del fenomen a l’hora de delimitar zones marítimes de domini públic.
  • Assessorament sobre els efectes que qualsevol actuació sobre un port o una cala pot tenir sobre la intensitat del fenomen en el futur.
rissaga

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats