Realització d’estudis d’impacte climàtic sobre els ecosistemes marins

La UIB disposa d'un equip que té experiència tant en l'anàlisi dels canvis físics (temperatura, salinitat i altres paràmetres) observats durant les darreres dècades com a fer projeccions futures.

Els paràmetres físics com la temperatura i la salinitat són un condicionant fonamental per als ecosistemes marins. De la manera com canviïn aquests paràmetres en el futur dependrà l'evolució dels ecosistemes marins, des de l'evolució de les praderies de posidònia fins a l'abundància dels recursos pesquers. Aquest grup de recerca té la capacitat de subministrar:

  • Sèries temporals representatives de l’evolució de la temperatura, salinitat i altres paràmetres físics rellevants durant les darreres dècades a totes les zones marítimes del sud d'Europa (incloent les que envolten la península Ibèrica i les illes Balears i Canàries).
  • Projeccions sobre la seva evolució futura al llarg del segle XXI sota distints escenaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • Assessorament sobre els impactes que el canvi climàtic pot tenir sobre els ecosistemes marins.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

L'equip forma part de l'IMEDEA i col·labora de manera efectiva amb membres d’aquest Institut i també de l’Institut Espanyol d’Oceanografia que són experts en ecosistemes marins. Per encàrrec de l’AEMET i Ports de l’Estat, l’equip ha generat escenaris climàtics marins per a totes les costes espanyoles, i també ha dut a terme estudis en l’àmbit de la previsió dels impactes del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins.

AEMET

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats