Assessorament en l'estudi de la ciutat. Anàlisi sociourbana i planificació urbana

Realització de treballs destinats a estudiar els espais urbans en totes les seves dimensions (socials, demogràfiques, morfològiques, turístiques, de governança, urbanístiques i de planejament...) i escales (metropolitanes, urbanes, intraurbanes, de barri...).

Un grup d'investigadors de la UIB analitza processos i transformacions sociourbans de la ciutat com a conseqüència de variables econòmiques, socials, ambientals i de planejament. Tot i que se centren en les ciutats espanyoles, tenen una alta experiència en investigacions a Europa, Amèrica Llatina i el Carib. Les línies d'investigació són nombroses, però les últimes investigacions se centren en l'estudi de l'habitatge i el mercat immobiliari, els desnonaments, el turisme i els espais de vida col·lectiva quotidiana. Tot i que es treballa sobre tota la ciutat, entre els espais d'estudi sobresurten els enclavaments turístics, centres històrics i barriades de la perifèria.

En les seves investigacions, combinen l'ús de metodologies quantitatives i qualitatives, amb l'objectiu d'explicar i analitzar processos urbans de diferent naturalesa que afecten les nostres ciutats. L'ús de cartografia com a expressió i resultat d'aquestes dinàmiques, és fonamental.

En aquest sentit, la UIB ofereix serveis d'assessorament en la planificació urbanística, fonamental per a la presa de decisions, destinats a administracions públiques o institucions i organismes que treballin sobre els espais urbans i l'ordenació d'aquests.

mapa1
mapa2

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats