Ecologia aplicada: gestió i seguiment de la biodiversitat autòctona i exòtica de les Illes Balears

Realització d'estudis ecològics de fauna i flora de les Illes Balears, principalment espècies amenaçades i espècies exòtiques invasores.

La biodiversitat d'un territori no sols ve marcada pel nombre d'espècies que s’hi troben presents, sinó també per la seva variabilitat genètica i per la diversitat d’ecosistemes que podem trobar en un territori.

La UIB disposa d’un equip multidisciplinari expert en la gestió i el seguiment de la biodiversitat autòctona i exòtica d’un territori. Aquest servei inclou:

  • Estudis ecològics de fauna autòctona de les Illes Balears, entre els quals es troba l’anàlisi demogràfica de les poblacions estudiades.
  • Estudis ecològics sobre la fauna i flora introduïda i invasora a les Illes Balears i els seus efectes sobre la biodiversitat local.
  • Estudi de les respostes bioquímiques i fisiològiques de diferents espècies animals i vegetals a la influència de factors ambientals, que es coneix com a Bioquímica Ecològica.
  • Realització de bases de dades en biodiversitat com a eina per a la creació de productes de turisme de natura, gestió de la biodiversitat, educació ambiental i transferència del coneixement científic.
  • Elaboració i planificació de rutes de biodiversitat com ara rutes ornitològiques, rutes botàniques, o rutes per a l’observació de papallones, entre d’altres. Totes amb una finalitat d’educació ambiental, turística i científica.
  • Elaboració de plans de gestió de fauna i flora, així com elaboració de documents de gestió de la biodiversitat específica dels espais naturals protegits.

La nostra experiència

L'empresa Hotels Ferrer i la UIB han signat un acord de col·laboració per a la realització d'estudis d’ecologia de conservació del ferreret (Alytes muletensis), una espècie autòctona en perill d’extinció.

Un dels treballs realitzats en el marc d’aquest conveni, és l’estudi de la població adulta de ferrerets en diferents poblacions de la serra de Tramuntana.

ferreret

La UIB i Red Eléctrica de España han signat un conveni específic de col·laboració per fer possible la creació d'un portal d'Internet, que s'anomenarà BioBal, i una aplicació mòbil sobre la biodiversitat de les Illes Balears com a eina per al desenvolupament del turisme de natura. Un grup d'investigadors de la UIB, amb la col·laboració d’altres centres de recerca i experts en biodiversitat, s’encarregaran de gestionar BioBal i aportar-hi els continguts (rutes ornitològiques i botàniques, informació d’espècies marines, espais naturals, punts d’interès naturalístic, etc.).

biobal
biobal logo

La UIB estudia l'impacte de la introducció de serps a les illes de Formentera, Eivissa i Mallorca en col·laboració amb el Servei de Protecció d'Espècies i el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears. Aquest estudi està íntegrament finançant per la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme a través de fons europeus FEDER, mitjançant l’acció especial AAEE002/17 «Ecologia de la serp blanca (Rhinechis scalaris) i la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) a les Illes Balears: Fonaments per al control demogràfic».

 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats