Assessorament sobre les integracions de les energies renovables i edificis amb zero emissions

Realització d'assessorament i simulacions energètiques dels sistemes constructius en matèria d'integració d'energies renovables i edificis amb zero emissions.

Els edificis NET ZEB (NET Zero Energy Buildings) o edificis amb zero emissions són aquells on l'energia prové del propi edifici mitjançant fonts d'energies renovables. Estan dissenyats per contribuir a la reducció del consum energètic i d'emissions de CO2 amb el mínim cost, tant econòmic com a ambiental.

Un grup de recerca de la UIB ofereix el seu assessorament tècnic en la integració de les energies renovables en edificis, mitjançant simulacions energètiques dels sistemes, simulacions de sistemes solars i fotovoltaics i optimitzacions de sistemes amb diverses fonts d'energies renovables.

La nostra experiència

S'ha signat un conveni de col·laboració per a la millora d'un sistema de climatització interior que evita la formació de condensació. En el marc d'aquest conveni, el grup de recerca de la UIB s'ha compromès a fer un seguiment dels resultats de refrigeració i calefacció mitjançant el monitoratge del sistema desenvolupat i al mesurament professional i científic de les dades obtingudes.

La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l'ús eficient de l'energia geotèrmica és un projecte que té com a objectiu crear una xarxa d'informació i formació per promoure la geotèrmia a la regió dels Pirineus Mediterrània, donant a conèixer l'experiència de la geotèrmia de baixa temperatura a Barcelona a través del projecte europeu de recerca del Setè Programa Marc (Ground-Med), formant a tècnics i professionals de la construcció perquè coneguin l'ús de la geotèrmia de baixa temperatura i informant i formant al públic general en l'avaluació de l'ús d'aquesta tecnologia, tot això per aconseguir els objectius energètics de la Unió Europea 2020.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats