Assessorament per a l'optimització de consum d'energia i aigua dins dels edificis

Assessorament tècnic de les mesures necessàries per a un ús racional del consum d'energia i d'aigua.

Aigua

L'escassetat d'aigua és un problema que afecta a tot el planeta, no tan sols a les zones més seques, sinó a aquelles zones on hi ha una major concentració de població. A més, els hàbits de les persones són propicis a l’augment de consum per persona, ocasionant un augment de consum a escala global. Però, tot i que coneixem aquesta escassetat de recursos, poc feim per revertir aquesta situació. L’ús racional de l’energia i l’aigua depèn que evitem el malbaratament i ens aprofitem dels recursos que estan a la nostra disposició.

Un grup de recerca de la Universitat de l'Àrea d'Enginyeria Mecànica, ofereix un assessorament tècnic i un estudi de les mesures que poden adoptar-se dins d'un edifici per reduir el consum d'energia i aigua, permetent un ús racional d'aquestes.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats