Sensorització d'entorns oberts i habitatges per determinar el grau de contaminació

Instal·lació de sensors en l'entorn amb la finalitat de monitorar-lo i estudiar el grau de contaminació acústica o electromagnètica.

Un grup de recerca multidisciplinari de la Universitat ofereix un assessorament i disseny de prototipat de sistemes electrònics basats en sensors automatitzats. Aquests sistemes de sensors poden instal·lar-se en qualsevol entorn obert o tancat per estudiar els nivells de contaminació tèrmica, acústica, ambiental, etc.

La nostra experiència

Logo LRP

El grup de recerca col·labora en el projecte Life Reusing Posidonia, encarregant-se de monitorar la temperatura en punts estratègics d'habitatges de nova construcció a Formentera per a la caracterització de l'ús de la posidònia com a material aïllant tèrmic.

A causa de la preocupació social pel medi ambient, l'Autoritat Portuària de Palma ha encarregat el servei per monitorar la qualitat de l'aire mesurant les emissions contaminants existents i els nivells acústics per poder estudiar propostes que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels usuaris del Port de Palma i obtenir, així, el certificat ISO 14001.

Port de Palma

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats