Realització de campanyes d'observació de condicions atmosfèriques

Realització de campanyes d'observacions de condicions atmosfériques adverses a escala local. 

La Universitat disposa d'instrumental d'observació necessari i eines numèriques per a millorar el coneixement i la capacitat de predicció de fenòmens meteorològics adversos, com tempestes severes, ciclons, vent fort o precipitacions intenses que produeixen inundacions, boires, gelades, etc. a escala local. 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats